Lütfen bekleyiniz...

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Riskli Alan Kararları Ve Acele Kamulaştırma Uygulaması

MakaleIlgın ÖZKAYA ÖZLÜERAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 3
RİSKLİ ALAN KARARLARI VE ACELE KAMULAŞTIRMA UYGULAMASI Risk Area Decisions and Accelerated Expropriation Implementations Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER * ÖZ Çalışmada, 6306 sayılı Kanunun acele kamulaştırmaya ilişkin düzenlemesi, acele kamulaştırm...

6745 Sayılı Kanun İle Hukuki El Koymalara Dair Yapılan Değişiklikler İle Hukuki Ve Fiili El Koymalara Uygulanacak Hükümler

MakaleTürker YALÇINDURANAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 66, Sayı 2
6745 SAYILI KANUN İLE HUKUKİ EL KOYMALARA DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HUKUKİ VE FİİLİ EL KOYMALARA UYGULANACAK HÜKÜMLER Amendments Whıch Is Made By The Law Numbered 6745 Related To Seizures Dejure And Provısıons Whıch Be Applıed In The Case O...

Yerel Yönetimlerin Acele Kamulaştırma Yetkisine Bir Bakış

MakaleDürdane Yavaş ArslanDicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet DergisiYıl 2017, Cilt 1, Sayı 2
- 1 - YEREL YÖNETİMLERİN ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNE BİR BAKIŞ Durdane Yavaş Aslan ? ÖZET Devletin ve kamu tüzel kişilerinin, kamu yararına bir kamu hizmeti gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç duydukları gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini...

Hak Arama Özgürlüğü Önünde Bir Engel: Riskli Alan Kararlarına Karşı Dava Açma Süresi

MakaleBurçak BAL YALÇINAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2016, Cilt 65, Sayı 4
Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 65 (4) 2016: 2513-2552 Bal Yalçın 2513 HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BİR ENGEL: RİSKLİ ALAN KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ An Obstacle To The Right Of Legal Remedies: The Term Of Litigation Against Risk Areas A...

Kömür Sektöründe Kamulaştırma: Çin Konsolidasyon Politikası Türkiye İçin Örnek Olabilir Mi?

MakaleM. Nergis ATAÇAYAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi DergisiYıl 2016, Cilt 71, Sayı 3
KÖMÜR SEKTÖRÜNDE KAMULAŞTIRMA: ÇİN KONSOLİDASYON POLİTİKASI TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK OLABİLİR Mİ? * Dr. M. Nergis Ataçay ? ? ? Öz 1980’lerin başından beri Türkiye’de madencilik sektöründe özelleştirme politikası uygulanmaktadır. 2014 yılında k...

Orman Tahdit Sınırları İçine Almak Suretiyle Tapulu Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atma

MakaleAv. Murat TEZCAN, Stj. Av. Sıla KAYACANAnkara Barosu DergisiYıl 2016, Cilt , Sayı 2
Orman Tahdit Sınırları İçine Almak Suretiyle Tapulu Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atma Av. Murat TEZCAN* - Stj. Av. Sıla KAYACAN GİRİŞ Mülkiyet hakkı gerek Anayasa [1] ve yasalarla iç hukuk yönünden, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek ...

Anayasa Mahkemesi ve Kamulaştırmasız El Atmanın Yasallaştırılması Girişimleri

MakaleSadullah ÖZELLegal Hukuk DergisiYıl 2015, Cilt 13, Sayı 154
Anayasa Mahkemesi ve Kamulaştırmasız El Atmanın Yasallaştırılması Girişimleri Kategori: İdare  Hukuku Yazar Adı: Sadullah ÖZEL Yayın Tarihi: 01.10.2015 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 154 Cilt: 13 H ANAYASA MAHKEMESİ VE KAMULAŞTIR...

Kamulaştırmasız El Atma Davalarından Kaynaklanan İlamın Yerine Getirilmemesi Sorunu “anayasa Mahkemesinin 2013/711e. Sayılı Bireysel Başvuru Kararının İncelemesi

MakaleMurat TEZCANAnkara Barosu DergisiYıl 2015, Cilt , Sayı 1
* Ankara Barosu. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDAN KAYNAKLANAN İLAMIN YERİNE GETİRİLMEMESİ SORUNU “ANAYASA MAHKEMESİNİN 2013/711E. SAYILI BİREYSEL BAŞVURU KARARININ İNCELEMESİ” Av. Murat TEZCAN* A. GİRİŞ: K amulaştırmasız el atma yoluyla idar...

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında “Taşınmazın El Atma Tarihindeki Nitelikleri” Sorunu

MakaleMurat TEZCANLegal Hukuk DergisiYıl 2014, Cilt 12, Sayı 144
Kamulaştırmasız El Atma Davalarında “Taşınmazın El Atma Tarihindeki Nitelikleri” Sorunu Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: Murat TEZCAN Yayın Tarihi: 01.12.2014 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 144 Cilt: 12 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA D...

Kamulaştırma Hukukunda Faiz

MakaleMurat TEZCANAnkara Barosu DergisiYıl 2014, Cilt , Sayı 2
* Ankara Barosu, tezcan@ankarahukukburosu.org Kamulaştırma Hukukunda Faiz Avukat Murat TEZCAN* Avukat Murat TEZCAN 503 2014/ 2 Ankara Barosu Dergisi GİRİŞ A nayasa’nın kişi hak ve ödevlerini düzenleyen ikinci bölümünde tanım- lanan mülkiyet hakkı, h...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor