Lütfen bekleyiniz...

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)

4646 SAYILI KANUNUN 9 UNCU 
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK 
İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

1.116.979

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

957.406

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

1.116.979

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.595.685

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

1.595.685

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

1.914.825

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi

1.914.825