Lütfen bekleyiniz...

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

04.04.2020 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/04/2020 Tarihli ve 9282 Sayılı Kararı 04.04.2020 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 Tarihli ve 9268 Sayılı Kararı 25.02.2020 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2020 Tarihli ve 9199 Sayılı Kararı 18.02.2020 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı 31.12.2019 / 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 25.12.2019 / 2019 Yılı Yatırım Programında 2013A010230 Proje Numarası ile Yer Alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Çermik-Kale (GAP) Projesi Kapsamındaki Kale Barajı İçin Alınan Kamu Yararı Kararının İlan Süresinin Bitiminden İtibaren Başlayan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Sınırlamaya İlişkin Sürenin, Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Beş Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1901) 30.10.2019 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/10/2019 Tarihli ve 8905 Sayılı Kararı 24.10.2019 / Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 1704) 01.10.2019 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/09/2019 Tarihli ve 8845 Sayılı Kararları 01.10.2019 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/09/2019 Tarihli ve 8851 Sayılı Kararları Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>